Varför heter det Hedlunds Havsbar?

Ja, det kan vid en första betraktelse kännas lite konstigt när ingen av oss som startade det heter Hedlund, men är egentligen inte så konstigt.

Vilka är vi?

Det kan väl vara på plats att presentera oss som startat Hedlunds Havsbar. Så…

Stort tack till…

…ja, så är det, utan alla våra duktiga hantverkare och andra leverantörer hade det här inte blivit lika bra, så vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade!